Information Clause

INFORMATION CLAUSE ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

In connection with the applicable Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation – hereinafter referred to as “GDPR”, published in the Journal of Laws UE L 119/1 of 5 May 2016), we would like to inform you that:

 • The controller of your personal data is Ekoenergetyka-Polska S.A. with its registered office in Zielona Góra (66-002) at ul. Nowy Kisielin – Rozwojowa 7A, which can be contacted by e-mail at the following address:contact@ekoenergetyka.com.pl
 • The Data Protection Officer is Sławomir Kozieł, who can be contacted by e-mail at the following address: rodo@ekoenergetyka.com.pl in all matters related to the implementation of the obligation to protect personal data.
 • The controller processes your personal data on the basis of applicable law, concluded contracts and on the basis of your consent.
 • Your personal data will be processed for the following purposes:
  • implementation of the Controller’s statutory rights and obligations,
  • performance of contracts,
  • in the scope necessary to protect your vital interests or other interests,
  • implementation of the legitimate interest of the Controller, in particular in the scope of:
   • Preparation of commercial offers;
   • Conducting marketing activities;
   • Conducting customer satisfaction surveys;
   • Monitoring of the Company’s area.
  •  in other cases – only on the basis of your prior written consent to the extent and for the purposes indicated in this consent, in particular:
 • Providing answers to inquiries as part of exchanged correspondence;
 • Conducting recruitment;
 • Transmission of information via social media:
 • In connection with the implementation of the Controller’s rights and obligations, your personal data may be made available by the Controller to other recipients or categories of recipients of personal data, which may be:
  • public authorities and entities performing public tasks or acting on behalf of these authorities on the basis of relevant legal provisions,
  • other entities authorized to receive your personal data on the basis of relevant legal provisions,
  • entities that process your personal data on behalf of the Controller on the basis of the concluded personal data processing agreement (so-called processors),
  • related companies to the purposes of operations carried out with the Controller (companies from the capital group – Grupa Ekoenergetyka S.A.).
 • Personal data will be processed for the period necessary to achieve the above-mentioned purposes, taking into account the periods for which the personal data are stored resulting from the limitation periods for claims, and for accounting and tax purposes no longer than for a period of 5 years from the end of the calendar year in which the tax obligation arose.
 • In connection with the processing of your personal data, you have the following rights:
a) the right to access to the content of your personal data,
b) right to request the rectification of your personal data if the data is incomplete or inaccurate,
c) right to request the erasure of your personal data (the so-called right to be forgotten) if:
– the personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed,
– the data subject has withdrawn consent and there is no other legal ground for the processing,
– the data subject objects to the processing and there are no overriding legitimate grounds for processing,
– the personal data has been unlawfully processed,
– the personal data have to be erased for compliance with a legal obligation in Union or Member State law to which the controller is subject,
– the personal data have been collected in relation to the offer of information society services,
d) right to request the restriction of the processing of your personal data in the event that:
– the data subject contests the accuracy of the personal data,
– the processing is unlawful and the data subject opposes the erasure of the personal data and requests the restriction of their use instead,
– the controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by the data subject for the establishment, exercise or defence of legal claims,
– the data subject has objected to the processing
– pending the verification whether the legitimate grounds of the controller override those of the data subject,
e) right to transfer your personal data when the following conditions are jointly met:- processing is based on consent or on a contract and- processing is carried out by automated means,
f) right to object to the processing of your personal data,
g) right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal,
h) the right to lodge a complaint with the supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office, at the following address:
Personal Data Protection Office
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
 • Providing personal data is obligatory to the extent specified by law provisions stating the personal data you are obliged to provide, and in the remaining scope it is voluntary; however, failure to provide data will result in the refusal to provide services.
 • Your data will not be profiled.

Legal basis:

– Article 13 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC.

Ekoenergetyka-Polska S.A. пропонує допомогу громадянам України! 💙💛

Ми із занепокоєнням спостерігаємо за військовими подіями, які відбуваються в Україні. Захоплюємось нашими сусідами, їхньою героїчною боротьбою та рішучістю з агресором, але також переповнені страхом за мирне населення – переважно жінок, дітей та людей похилого віку, які шукають притулку в Польщі від жорстокої війни. Хочемо запропонувати реальну допомогу.

▶ Хто ми є?

Компанія Ekoenergetyka-Polska S.A. є одним із найбільших роботодавців у місті Зелена Гора в Любуському воєводстві з місцезнаходженням у Новому Кісєлінє. Є виробником зарядних станцій для електромобілів - ми проектуємо та виробляємо нові рішення для електронної мобільності. Протягом 12 років наша компанія розвивається з точки зору інфраструктури, технологій та організації. Щодня ми запрошуємо до співпраці багато спеціалістів із різних галузей. У цей кризовий момент ми хочемо запропонувати комплексну підтримку щонайменше 10 родинам з України.

▶ Ми пропонуємо:

👉 стабільну роботу, на основі трудового договору, що забезпечить безпеку Вашої родини

👉 безкоштовне проживання щонайменше на 6 місяців, необхідну допомогу, пов’язану з проживанням

👉 безкоштовний транспорт для переїзду

👉 безкоштовний догляд за дітьми віком від 3 до 6 років у садочку Ekolucky - в безпосередній близькості від компанії. Це наш приватний дитячий садок із сучасною інфраструктурою, яким керує кваліфікований персонал. www.ekolucky.pl

Ми допоможемо дітям та підліткам знайти місце в державній школі нашого міста.

👉 безкоштовну медичну, юридичну та психологічну допомогу

👉 … а також необхідне кваліфікаційне навчання, яке оплачує роботодавець або вивчення польської мови.

Допомога буде довгостроковою, щоб сім’ї відчували себе в безпеці та стабільності. 💙💛

Наша компанія постійно розвиває свою команду і запрошує до співпраці в кожному організаційному підрозділі в області - виробництва (електромонтаж, електроніка), проектування (механіки, автоматики), IT (програмісти, IT-адміністратори), фінансів, бухгалтерії і маркетингу.

👉 Якщо у Вас виникли запитання чи сумніви, зв'яжіться з нами:

Наш координатор відповість на всі Ваші запитання:

Іренеуш Яворницький, тел. +48 506 906 479

pomoc.dla.Ukrainy@ekoenergetyka.com.pl

Війна – це завжди трагедія для простих громадян.

Ми всією душею з Україною та її Героями!

#ЕкоенергетикаЗУкраїною

Ekoenergetyka-Polska oferuje pomoc dla Obywateli Ukrainy! 💙💛

Z niepokojem obserwujemy wydarzenia militarne mające miejsce na #Ukrainie. Pełni podziwu i szacunku dla Naszych Sąsiadów za ich bohaterską walkę i determinację z agresorem, ale także pełni obaw o ludność cywilną - głównie kobiety, dzieci i osoby starsze, które szukają w Polsce azylu przed okrucieństwem wojny, chcemy zaoferować realną pomoc.

▶ Kim jesteśmy?

Ekoenergetyka-Polska S.A. jest jednym z największym pracodawców w Zielonej Górze w województwie #lubuskim z siedzibą w Nowym Kisielinie. Jesteśmy producentem stacji ładowania do pojazdów elektrycznych - projektujemy oraz produkujemy nowe rozwiązania w obszarze e-mobility. Od 12 lat rozwijamy się infrastrukturalnie, technologicznie i organizacyjnie. Na co dzień zapraszamy do współpracy wielu specjalistów z różnych dziedzin. W tym kryzysowym momencie chcemy zaoferować 👉kompleksowe wsparcie dla minimum 10 rodzin z Ukrainy.👈

▶ Oferujemy:

👉 stabilną pracę, na umowie o pracę, która zapewni bezpieczeństwo Twojej rodzinie

👉 darmowe lokum na minimum 6 miesięcy, niezbędną pomoc z związaną z zakwaterowaniem

👉 bezpłatny transport umożliwiający przeprowadzkę

👉 darmową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 do 6 lat w nowoczesnym żłobku i przedszkolu Ekolucky – w bezpośrednim sąsiedztwie firmy. Jest to nasze prywatne przedszkole z nowoczesną infrastrukturą prowadzone przez wykwalifikowany personel. www.ekolucky.pl

Dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym pomożemy znaleźć miejsce w szkole państwowej w naszym mieście.

👉 nieodpłatną opiekę medyczną, prawną i psychologiczną 

👉 …a także niezbędne szkolenia kwalifikacyjne opłacane przez pracodawcę czy naukę języka polskiego.

Pomoc będzie długofalowa, tak by rodziny mogły poczuć się bezpiecznie i stabilnie. 💙💛

Nasza firma stale rozwija swoje zespoły i zaprasza do współpracy w każdym pionie organizacyjnym w obszarze - #produkcji (elektromontaż, elektronika), #projektowania (konstruktorzy mechanicy, automatycy), #IT (programiści, administratorzy IT), #finansów, #księgowości czy #marketingu.

👉 Jeżeli masz pytania, wątpliwości skontaktuj się z nami:

📲💻 Nasz koordynator odpowie na każde pytanie:

Ireneusz Jawornicki, tel. +48 506 906 479

pomoc.dla.Ukrainy@ekoenergetyka.com.pl

Wojna jest zawsze tragedią zwykłych obywateli.

Jesteśmy całym sercem z Ukrainą i jej Bohaterami!

#standWithUkraine

Ekoenergetyka offers help for Ukrainian citizens! 💙💛

We observe with great concern the horrific events in Ukraine. We're hoping that the war taking place there will be brought to a quick end. We are full of admiration and respect for the resolve of the citizens of Ukraine, but we are also full of fear for the unarmed civilians - mainly women, children and the elderly, who seek asylum in Poland from the cruelty of the war. We want to offer them real help.

▶ Who are we?

Ekoenergetyka-Polska S.A. is one of the largest employers in Zielona Góra in the lubuskie voivodship with headquarter in Nowy Kisielin. We are a manufacturer of charging stations for electric vehicles - we design and produce new e-mobility solutions. We have been developing in every possible way for 12 years. Every day we invite many specialists from various fields to cooperate with us.
At this crisis moment, we want to offer comprehensive support to at least 10 families from Ukraine.

▶ What we offer:

👉 stable work, based on a contract of employment that will ensure the safety of your family

👉 free accommodation for a minimum period of 6 months, necessary assistance related to accommodation

👉 free transport for moving

👉 free care for children in age from 3 to 6 years, in a modern Ekolucky nursery and kindergarten - near to the company. It is our private kindergarten with modern infrastructure, run by qualified personnel.

👉 We will help children and teenagers find a place in a state school in our city.

👉 free medical, legal and psychological care

👉 ...as well as the necessary qualification training or Polish language classes paid by the employer.

The help will be long-term so that families can feel safe and stable. 💙💛

Our company is constantly growing and invites you to join its structures in the following areas - production (electrical installation, electronics), design (mechanics, automation engineers), IT (programmers, IT administrators), finance, accounting or marketing.

👉 If you have any questions or doubts, please  do not hesitate to contact us - our coordinator will answer every question:

Ireneusz Jawornicki, tel. +48 506 906 479

pomoc.dla.Ukrainy@ekoenergetyka.com.pl

War is always a tragedy for all citizens.

We are with all our heart with Ukraine and the Heroes of this country!

#standWithUkraine