Produkty

Rozwiązania

EV

E-BUS

E-TRUCK

INDUSTRY & MARINE

Oprogramowanie

Wybierz język

Systemy ładowania Ekoenergetyki dla eTruck

systemy ładowania dla etruck, Ekoenergetyka

Inżynierowie z Centrum Badawczo-Rozwojowego Nowych Technologii w Transporcie Elektrycznym, czyli kluczowego oddziału centrum badawczo-rozwojowego Ekoenergetyka-Polska S.A. już dzisiaj dysponują technologiami umożliwiającymi ładowanie pojazdów ciężarowych i autokarów w standardzie najwyższych mocy typu HPC (high power charging) oraz MCS (megawat charging system) rozwijanym obecnie w ramach stowarzyszenia CHARIN.

Rozwój infrastruktury szybkiego ładowania dla elektrycznych pojazdów ciężarowych i autokarów jest konieczny, aby możliwa była transformacja długodystansowego transportu w stronę neutralności klimatycznej.

Kiedy rozpoczynaliśmy prace nad systemem ładowania o mocy powyżej 750 kW, który w naszej opinii jest standardem koniecznym, aby rozwój dalekobieżnego, zeroemisyjnego transportu towarowego
i osobowego był wykonalny, ale też opłacalny dla operatorów flot, koncepcje zorganizowania infrastruktury ładowania dopiero się kształtowały. Dzisiaj, kiedy prace nad naszym systemem ładowania, który w nieodległej perspektywie będzie współpracował z systemem MCS, są w pełni zaawansowane, media donoszą o działaniach podejmowanych przez globalnych producentów pojazdów ciężarowych i autokarów, którzy przygotowują się do zorganizowania infrastruktury ładowania w oparciu o technologię, gwarantującą moce tożsame z naszą technologią. Cieszy mnie ta zbieżność założeń pomiędzy producentami pojazdów, a dostawcami rozwiązań ładowania, takimi jak Ekoenergetyka, gdyż wygeneruje to maksymalnie szybkie efekty infrastrukturalne. To z kolei doprowadzi  do osiągnięcia pełnej neutralności klimatycznej w transporcie w zakładanym przez Unię Europejską czasie, a być może nawet szybciej
” – mówi Dagmara Duda, CEO Ekoenergetyka-Polska S.A.

Ideą, która przyświecała inżynierom z polskiej firmy badawczo-rozwojowej, dostarczającej
m.in. systemy szybkiego ładowania miejskich autobusów elektrycznych do 19 krajów świata było opracowanie systemu ładującego w taki sposób, aby pełne naładowanie pojazdu było możliwe w czasie 45-minutowej pauzy, obowiązującej kierowców ciężarówek i autokarów na terenie całej Unii Europejskiej. 

Stacje ładowania dostosowane do standardu MCS, które zaprojektował zespół z Ekoenergetyki, umożliwiają w optymalnych warunkach naładowanie pojazdu ciężarowego na 400 km jazdy w niecałe 30 minut. Firma planuje sukcesywnie wprowadzać na rynek także systemy jeszcze większych mocy. Pozwoli to na odpowiednio szybsze ładowanie i bardziej optymalne eksploatowanie pojazdów elektrycznych w transporcie kołowym.

Rozbudowa infrastruktury – zapowiadana zarówno przez producentów pojazdów użytkowych, jak
i operatorów stacji ładowania – skorelowana z wprowadzanymi na rynek rozwiązaniami technologicznymi, takimi jak nasze systemy ładowania zgodne ze standardami HPC i MCS, pozwolą na ładowanie pojazdów w sposób optymalny. Dostępność infrastruktury i szybki czas ładowania umożliwią sprawne uzupełnienie baterii w dogodnym dla kierowcy miejscu, przez co nie będzie konieczności skomplikowanego planowania trasy przejazdu ciężarówki czy autokaru. Wystarczające będzie doładowanie energii odpowiedniej do pokonania planowanego dystansu
” – mówi Maciej Wojeński, VP Ekoenergetyka-Polska S.A.

Ekoenergetyka-Polska S.A. ma doświadczenie w projektowaniu oraz eksploatacji pantografowych stacji ładowania. Jest to rozwiązanie przetestowane na setkach autobusów elektrycznych, które użytkowane są w wielu miastach, a postój pojazdu – nawet bardzo krótki – stanowi możliwość do podładowania baterii. Zdaniem dedykowanego zespołu projektowego powołanego w Ekoenergetyce należy wykorzystać powyższe doświadczenie w obszarze pojazdów ciężarowych.  Zastosowanie pantografu na elektrycznej ciężarówce to model podobny do systemu eHighway, tyle że rozwiązujący wyzwanie stacjonarnego, bezobsługowego i bardzo szybkiego ładowania baterii.

Kierunek ładowania ciężarówek z pantografami wydaje się być bardzo ciekawy, tym bardziej, że jest to model stosowany od lat w elektrycznych autobusach miejskich. Rozwój takiego systemu zależy
w dużej mierze od producentów pojazdów. Jeżeli zdecydują się oni na powszechne wprowadzanie takiego rozwiązania do ciężarówek, to my – jako dostawca systemów ładowania – chętnie zaangażujemy się w odpowiednie zaplanowanie takiej infrastruktury na terenie centrów logistycznych, na parkingach autostradowych, przy bazach dla autokarów turystycznych, dworcach autobusowych oraz w punktach serwisowych, tak aby infrastruktura ładowania była przystosowana do naturalnego środowiska w którym funkcjonują pojazdy użytkowe
” – mówi Michał Pikuła, CTO Ekoenergetyka-Polska S.A.

Ekoenergetyka-Polska S.A. na bazie doświadczenia wypracowanego w trakcie realizacji infrastruktury ładowania pantografowej dla autobusów miejskich opracowała stosunkowo łatwy do wdrożenia  model, odpowiadający potrzebom operatorów transportu ciężkiego. Umożliwia on docelowe ładowanie mocą powyżej 750 kW. System zakłada integrację ze standardem MCS lub wykorzystanie interfejsu pantografowego podwieszonego do konstrukcji samonośnej, niezależnej od hali magazynowej. Tego typu rozwiązanie zaczerpnięte jest z autobusowej bramownicy zastosowanej przez Ekoenergetykę podczas realizacji infrastruktury ładowania autobusów dla Qbuzz w miejscowości Ultrecht (Holandia).

„Niewątpliwie plusem zastosowania infrastruktury do ładowania opartej o pantograf jest łatwość obsługi i bezpieczeństwo użytkowania. W przypadku ładowania pantografem nie musimy korzystać
z kabla, a manewrujący kierowcy nie są narażeni na kolizję z ładowarką, zlokalizowaną na terenie bazy logistycznej” – dodaje Michał Pikuła, CTO Ekoenergetyka-Polska S.A.

Działania zespołów inżynieryjnych i technologicznych w centrach badawczo-rozwojowych Ekoenergetyki prowadzą do zaproponowania producentom pojazdów oraz operatorom logistycznym gotowych rozwiązań, adekwatnych do technologii zaimplementowanych w seryjnie produkowanych modelach ciężarówek. Opisywane rozwiązania infrastruktury ładowania uzupełnią oczywiście bardziej tradycyjne modele, jak np. dyspensery montowane między rampami, lub złącza opuszczane do pojazdu za pomocą zwijaków kablowych.

Patrząc na ogrom pracy, jaką wykonaliśmy do tej pory, mogę zadeklarować naszą gotowość do upowszechnienia elektromobilności w segmencie neutralnego klimatycznie ciężkiego transportu kołowego. Myślę, że jest to dobra wiadomość dla producentów pojazdów, szczególnie jeśli planują oni budowę własnych sieci ładowania. Dostępność technologii oraz doświadczenie
w utrzymaniu infrastruktury w całym cyklu życia produktów –  i to bez względu na miejsce jej użytkowania, dzięki kompetencjom serwisowym Ekoenergetyki – powodują, że ogłaszane na rynku plany, mogą w bardzo krótkiej perspektywie czasu stać się naszą wspólną rzeczywistością
” – dodaje Maciej Wojeński, współzałożyciel i VP Ekoenergetyka-Polska S.A.


 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody