Oprogramowanie

Oprogramowanie

Wprowadzenie ->

W dzisiejszym świecie informacja stanowi największą wartość. Z roku na rok przybywa urządzeń, z którymi komunikujemy się za pomocą przeróżnych aplikacji. Bardzo często z poziomu tych aplikacji możliwe jest nie tylko pobieranie danych, ale także zarządzanie i sterowanie. Nie inaczej to wygląda w przypadku stacji ładowania. Podgląd danych z ładowarek eliminuje ryzyko operacyjne, a zgromadzone i analizowane dane pozyskiwane od połączonych z siecią stacji ładowania umożliwiają wygenerowanie konkretnych wniosków analitycznych.

Systemy monitorowania i stacje ładowania powinny charakteryzować się interoperacyjnością pozwalającą na monitorowanie i zarządzanie infrastrukturą ładowania dostarczoną przez dowolnego producenta. Można to osiągnąć wybierając system zgodny z protokołem OCPP (opisującym sposób komunikacji między stacjami ładowania, a systemami monitoringu i zarządzania). Obecnie najbardziej niezawodną wersją protokołu jest OCPP 1.6-J. Wynika to m.in. z tego, że kolejna wersja OCPP 2.0.1 proponuje zupełnie inne podejście w porównaniu do OCPP 1.6-J, w związku z tym wdrożenie rynkowe nowego standardu wymaga wielu prac rozwojowych zarówno od producentów ładowarek jak i dostawców systemów monitorowania. W związku z powyższym zdecydowana większość istniejących stacji ładowania nie jest jeszcze zgodnych z OCPP 2.0.1. Oznacza to, że to OCPP 1.6-J nadal zapewnia najwyższy poziom interoperacyjności, a także jest najbardziej niezawodnym standardem komunikacji. Wszystkie poprzednie wersje protokołu bazują na przestarzałej technologii i – w zasadzie – nie zaleca się już ich używania.


Ekoenergetyka-Polska jako aktywny członek Open Charge Alliance(globalne konsorcjum publicznych i prywatnych liderów infrastruktury pojazdów elektrycznych, promujące otwarty standard Open Charge Point Protocol OCPP) zapewnia kompatybilność swoich produktów z protokołem OCPP (wersja 1.6-J, ale jednocześnie cały czas pracujemy nad dostosowywaniem naszych produktów do pełnej zgodności z OCPP 2.0.1).


Oprócz stacji ładowania w naszym portfolio znajdują się również systemy informatyczne, które wspierają funkcjonalność tych pierwszych wykorzystując potencjał, jaki daje protokół OCPP. Dzięki wykorzystaniu otwartego protokołu komunikacyjnego nasze systemy mogą monitorować i zarządzać dowolnymi stacjami ładowania zgodnymi z OCPP, dowolnego producenta*.

Nasze systemy mogą monitorować i zarządzać dowolnymi ładowarkami zgodnymi z OCPP, wyprodukowanymi przez dowolnego producenta*wyjątek stanowi narzędzie CMC, które jest aplikacją wbudowaną w ładowarki produkowane przez Ekoenergetyka-Polska.

więcej ->

Nasze systemy mogą monitorować i zarządzać dowolnymi ładowarkami zgodnymi z OCPP, wyprodukowanymi przez dowolnego producenta.

  • Główne cechy ->
  • O systemie ->
  • Elastyczność i Dopasowanie ->
  • Zdjęcia ->

Wszystkie dane przetwarzane przez system oraz dane konfiguracyjne przechowywane są w relacyjnej bazie danych. Możliwe jest zarządzanie punktami ładowania zgodnie z OCPP w tym: zmiana statusu punktu ładowania, restart, zmiana ustawień parametrów konfiguracyjnych, zdalny start i stop, obsługa inteligentnego ładowania (SmartCharging).

EOS umożliwia wygodne monitorowanie danych. Oferuje dostęp do wszystkich informacji potrzebnych do prawidłowego zarządzania infrastrukturą ładowania. W systemie zaimplementowano zaawansowane narzędzia do zarządzania uprawnieniami, w tym także do ograniczania dostępu tylko do wybranej grupy ładowarek.

Narzędzia eksportu danych i generator raportów można dostosować do własnych potrzeb. EOS oferuje możliwość zdefiniowania powiadomień, które są wysyłane do wybranych odbiorców w przypadku wystąpienia określonych incydentów.

Czynności wykonywane przez użytkowników w systemie są rejestrowane i łatwe do śledzenia, co zwiększa bezpieczeństwo operacyjne. Najważniejsze dane prezentowane są na przejrzystych, konfigurowalnych pulpitach.

Moduł zarządzania pojazdami pozwala na definiowanie pojazdów, które posiadają wiele EVCC (Electric Vehicle Charge Controller).

oprogramowanie ekoenergetyka, Oprogramowanie, Ekoenergetyka-Polska S.A.

Szybki prosty podgląd (Simple Quick View) do podstawowych danych nt. każdego punktu ładowania bez potrzeby logowania.

oprogramowanie ekoenergetyka, Oprogramowanie, Ekoenergetyka-Polska S.A.

Obszerne dane historyczne: statusy, transakcje, ładowane pojazdy, pobrana energia, alerty i nie tylko

oprogramowanie ekoenergetyka, Oprogramowanie, Ekoenergetyka-Polska S.A.

Wizualizacja procesu ładowania (wykresy monitorowanych parametrów oraz podgląd ładowarek wraz z ich stanem na mapie)

oprogramowanie ekoenergetyka, Oprogramowanie, Ekoenergetyka-Polska S.A.

Eksport danych do .xlsx, .csv, .txt i generator raportów wraz z możliwością ustawiania harmonogramowania

oprogramowanie ekoenergetyka, Oprogramowanie, Ekoenergetyka-Polska S.A.

Powiadomienia e-mail, SMS i powiadomienia w aplikacji

oprogramowanie ekoenergetyka, Oprogramowanie, Ekoenergetyka-Polska S.A.

Zdalne sterowanie, diagnostyka i konfiguracja punktów ładowania

oprogramowanie ekoenergetyka, Oprogramowanie, Ekoenergetyka-Polska S.A.

Zaawansowane narzędzia do zarządzania użytkownikami, uprawnieniami i grupami

oprogramowanie ekoenergetyka, Oprogramowanie, Ekoenergetyka-Polska S.A.

Dostęp przez przeglądarkę internetową – bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania

oprogramowanie ekoenergetyka, Oprogramowanie, Ekoenergetyka-Polska S.A.

Bezpieczeństwo – obsługa i zarządzanie certyfikatami

oprogramowanie ekoenergetyka, Oprogramowanie, Ekoenergetyka-Polska S.A.

Zaawansowane zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemu

Ekoenergetyka OCPP System

EOS to oferowane przez Ekoenergetyka-Polska rozwiązanie backend klasy CSMS (Charging Station Management System wg definicji OCPP 2.0.1)*, które służy do monitorowania i zarządzania dowolnymi stacjami ładowania zgodnymi z OCPP 1.6-J i OCPP 2.0.1** (równolegle). EOS jest zgodny z VDV 261 i VDV 463***

*OCPP 1.6 wykorzystuje pojęcia Charging Station Management System (CSMS) lub Central System (CS).

**OCPP 2.0.1 – w tym momencie obsługujemy przypadki użycia wskazane w tzw.. Basic implementation

***VDV 463 – w trakcie wdrażania

ELASTYCZNOŚĆ

System może być zainstalowany na lokalnych zasobach klienta lub w dowolnym data center (w chmurze). System dostępny jest również w modelu SaaS.

Zaawansowana architektura rozwiązania zapewnia wysoką skalowalność, odporność i niezawodność. Wykorzystanie standardu OpenID do uwierzytelniania użytkowników umożliwia integrację m.in. Google Authenticator lub Microsoft Active Directory.

Wielojęzyczny interfejs: polski, angielski, niemiecki i hiszpański (istnieje możliwość dodania dodatkowych języków do systemu). System umożliwia integrację z innymi aplikacjami – m.in. do wymiany danych (REST API).

Ekoenergetyka-Polska oferuje EOS w dwóch wersjach – dostosowanych do potrzeb naszych klientów: EOS Access (doskonały wybór pod względem kosztów) oraz EOS Full (który zapewnia 100% funkcjonalności).

DOPASOWANY DO TWOICH POTRZEB

oprogramowanie ekoenergetyka, Oprogramowanie, Ekoenergetyka-Polska S.A.
INSTALACJA – lokalnie / w data center / w modelu Saas

oprogramowanie ekoenergetyka, Oprogramowanie, Ekoenergetyka-Polska S.A.
EOS ACCESS – dostęp do współdzielonej instalacji ograniczony do Twoich punktów ładowania

oprogramowanie ekoenergetyka, Oprogramowanie, Ekoenergetyka-Polska S.A.
EOS FULL – dedykowana instalacja z pełnymi uprawnieniami administracyjnymi

oprogramowanie ekoenergetyka, Oprogramowanie, Ekoenergetyka-Polska S.A.
REST API – gotowość do komunikacji z dowolnymi innymi systemami backendowymi przez protokół REST API

  • O systemie i główne cechy ->
  • Zdjęcia ->

Ekoenergetyka Power Guard

Ekoenergetyka Power Guard (EPG) lub po prostu Strażnik Mocy, to zestaw narzędzi do zarządzania energią. Z jednej strony pozwala w bardzo prosty i szybki sposób zmienić maksymalną moc dowolnej ładowarki zgodnej z OCPP. Narzędzie to może współpracować z profilami ładowania, które zwiększają elastyczność procesu ładowania i dają naszym klientom możliwość ustawienia parametrów w zależności od daty (np. różne wartości w dni robocze i weekendy).

Z drugiej strony jest to zaawansowane narzędzie do zarządzania energią dla grup punktów ładowania. Główną funkcją systemu jest zapewnienie, że maksymalna moc grupy ładowarek nie zostanie przekroczona w żadnym momencie. Zaawansowany algorytm uwzględnia szereg zmiennych: stany ładowarki (także offline), aktualne zapotrzebowanie pojazdu, priorytety…

Główne cechy

oprogramowanie ekoenergetyka, Oprogramowanie, Ekoenergetyka-Polska S.A.
Proste zarządzanie energią przez operatora systemu EOS

oprogramowanie ekoenergetyka, Oprogramowanie, Ekoenergetyka-Polska S.A.
Zaawansowane zarządzanie energią dla grup punktów ładowania

oprogramowanie ekoenergetyka, Oprogramowanie, Ekoenergetyka-Polska S.A.
Moduł EOS lub wersja samodzielna, czyli lokalny strażnik mocy

oprogramowanie ekoenergetyka, Oprogramowanie, Ekoenergetyka-Polska S.A.
Możliwość integracji Modbus TCP/IP, CAN, Ethernet z urządzeniami zewnętrznymi, które mogą zapewnić ograniczenie mocy lub pomiary dostępnej energii

oprogramowanie ekoenergetyka, Oprogramowanie, Ekoenergetyka-Polska S.A.

  • O systemie i główne cechy ->

Konsola zarządzania ładowarką (Charger Management Console)

Narzędzie diagnostyczne i konfiguracyjne zapewniające niezawodny dostęp do danych oraz podstawową konfigurację ładowarek produkowanych przez Ekoenergetykę-Polska.

Aby uzyskać dostęp do tego narzędzia, wystarczy połączyć się z adresem IP stacji ładującej z przeglądarki internetowej za pomocą standardowego połączenia HTTPS. Dostęp do CMC jest zabezpieczony przez indywidualne konta.

CMC to świetne rozwiązanie dla klientów posiadających pojedyncze ładowarki, którzy zrezygnowali z CSMS oraz dla klientów korzystających z CSMS – jako rozwiązanie uzupełniające.

Komunikacja

Laptop lub komputer stacjonarny użytkownika można podłączyć bezpośrednio (przez kabel Ethernet) lub zdalnie (przez sieć prywatną) do stacji ładującej.

Dostęp przez przeglądarkę internetową – bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

oprogramowanie ekoenergetyka, Oprogramowanie, Ekoenergetyka-Polska S.A.

Konfiguracja parametrów instalacyjnych ładowarki zgodnej z OCPP: OCPP ServerURL, ChargePoint Identity

oprogramowanie ekoenergetyka, Oprogramowanie, Ekoenergetyka-Polska S.A.

Historia błędów z opisami i zalecanymi działaniami

oprogramowanie ekoenergetyka, Oprogramowanie, Ekoenergetyka-Polska S.A.

Pobieranie logów

oprogramowanie ekoenergetyka, Oprogramowanie, Ekoenergetyka-Polska S.A.

Parametry transakcji, takie jak moc, prąd i napięcie oraz żądania przesyłane z pojazdu

oprogramowanie ekoenergetyka, Oprogramowanie, Ekoenergetyka-Polska S.A.

Konfiguracja interfejsu sieciowego

oprogramowanie ekoenergetyka, Oprogramowanie, Ekoenergetyka-Polska S.A.

Zdalna diagnostyka i konfiguracja punktów ładowania

oprogramowanie ekoenergetyka, Oprogramowanie, Ekoenergetyka-Polska S.A.

Zarządzanie lokalną listą autoryzacjyjną

oprogramowanie ekoenergetyka, Oprogramowanie, Ekoenergetyka-Polska S.A.

Włączanie/wyłączanie autoryzacji po RFID

  • O systemie i główne cechy ->

Ekoenergetyka
Billing System

System billingowy Ekoenergetyki to rozszerzenie EOS do rozliczeń, fakturowania i zarządzania płatnościami dla stacji ładowania wyposażonych w terminale płatnicze lub hubów ładowania.

Do komunikacji z ładowarkami wykorzystywane są dodatkowe komunikaty DataTransfer z OCPP 1.6-J.

oprogramowanie ekoenergetyka, Oprogramowanie, Ekoenergetyka-Polska S.A.

Rejestrowanie i rozliczanie transakcji ładowania

oprogramowanie ekoenergetyka, Oprogramowanie, Ekoenergetyka-Polska S.A.

Fakturowanie

oprogramowanie ekoenergetyka, Oprogramowanie, Ekoenergetyka-Polska S.A.

Zarządzanie cenami

oprogramowanie ekoenergetyka, Oprogramowanie, Ekoenergetyka-Polska S.A.

Udostępnienie informacji dla dedykowanej aplikacji mobilnej na Androida i iOS

oprogramowanie ekoenergetyka, Oprogramowanie, Ekoenergetyka-Polska S.A.

Dostęp przez przeglądarkę internetową – bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania

oprogramowanie ekoenergetyka, Oprogramowanie, Ekoenergetyka-Polska S.A.

Możliwa integracja z systemami POS (Point of Sale) poprzez dostarczone i opisane REST API

oprogramowanie ekoenergetyka, Oprogramowanie, Ekoenergetyka-Polska S.A.

Integracja z innymi elementami stacji ładowania: monitorami informacyjnymi, kontrolą dostępu do pomieszczeń itp.

oprogramowanie ekoenergetyka, Oprogramowanie, Ekoenergetyka-Polska S.A.

Gotowa do komunikacji z dowolnym innym systemem backendowym przez protokół REST API

Ekoenergetyka-Polska S.A. пропонує допомогу громадянам України! 💙💛

Ми із занепокоєнням спостерігаємо за військовими подіями, які відбуваються в Україні. Захоплюємось нашими сусідами, їхньою героїчною боротьбою та рішучістю з агресором, але також переповнені страхом за мирне населення – переважно жінок, дітей та людей похилого віку, які шукають притулку в Польщі від жорстокої війни. Хочемо запропонувати реальну допомогу.

▶ Хто ми є?

Компанія Ekoenergetyka-Polska S.A. є одним із найбільших роботодавців у місті Зелена Гора в Любуському воєводстві з місцезнаходженням у Новому Кісєлінє. Є виробником зарядних станцій для електромобілів - ми проектуємо та виробляємо нові рішення для електронної мобільності. Протягом 12 років наша компанія розвивається з точки зору інфраструктури, технологій та організації. Щодня ми запрошуємо до співпраці багато спеціалістів із різних галузей. У цей кризовий момент ми хочемо запропонувати комплексну підтримку щонайменше 10 родинам з України.

▶ Ми пропонуємо:

👉 стабільну роботу, на основі трудового договору, що забезпечить безпеку Вашої родини

👉 безкоштовне проживання щонайменше на 6 місяців, необхідну допомогу, пов’язану з проживанням

👉 безкоштовний транспорт для переїзду

👉 безкоштовний догляд за дітьми віком від 3 до 6 років у садочку Ekolucky - в безпосередній близькості від компанії. Це наш приватний дитячий садок із сучасною інфраструктурою, яким керує кваліфікований персонал. www.ekolucky.pl

Ми допоможемо дітям та підліткам знайти місце в державній школі нашого міста.

👉 безкоштовну медичну, юридичну та психологічну допомогу

👉 … а також необхідне кваліфікаційне навчання, яке оплачує роботодавець або вивчення польської мови.

Допомога буде довгостроковою, щоб сім’ї відчували себе в безпеці та стабільності. 💙💛

Наша компанія постійно розвиває свою команду і запрошує до співпраці в кожному організаційному підрозділі в області - виробництва (електромонтаж, електроніка), проектування (механіки, автоматики), IT (програмісти, IT-адміністратори), фінансів, бухгалтерії і маркетингу.

👉 Якщо у Вас виникли запитання чи сумніви, зв'яжіться з нами:

Наш координатор відповість на всі Ваші запитання:

Іренеуш Яворницький, тел. +48 506 906 479

pomoc.dla.Ukrainy@ekoenergetyka.com.pl

Війна – це завжди трагедія для простих громадян.

Ми всією душею з Україною та її Героями!

#ЕкоенергетикаЗУкраїною

Ekoenergetyka-Polska oferuje pomoc dla Obywateli Ukrainy! 💙💛

Z niepokojem obserwujemy wydarzenia militarne mające miejsce na #Ukrainie. Pełni podziwu i szacunku dla Naszych Sąsiadów za ich bohaterską walkę i determinację z agresorem, ale także pełni obaw o ludność cywilną - głównie kobiety, dzieci i osoby starsze, które szukają w Polsce azylu przed okrucieństwem wojny, chcemy zaoferować realną pomoc.

▶ Kim jesteśmy?

Ekoenergetyka-Polska S.A. jest jednym z największym pracodawców w Zielonej Górze w województwie #lubuskim z siedzibą w Nowym Kisielinie. Jesteśmy producentem stacji ładowania do pojazdów elektrycznych - projektujemy oraz produkujemy nowe rozwiązania w obszarze e-mobility. Od 12 lat rozwijamy się infrastrukturalnie, technologicznie i organizacyjnie. Na co dzień zapraszamy do współpracy wielu specjalistów z różnych dziedzin. W tym kryzysowym momencie chcemy zaoferować 👉kompleksowe wsparcie dla minimum 10 rodzin z Ukrainy.👈

▶ Oferujemy:

👉 stabilną pracę, na umowie o pracę, która zapewni bezpieczeństwo Twojej rodzinie

👉 darmowe lokum na minimum 6 miesięcy, niezbędną pomoc z związaną z zakwaterowaniem

👉 bezpłatny transport umożliwiający przeprowadzkę

👉 darmową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 do 6 lat w nowoczesnym żłobku i przedszkolu Ekolucky – w bezpośrednim sąsiedztwie firmy. Jest to nasze prywatne przedszkole z nowoczesną infrastrukturą prowadzone przez wykwalifikowany personel. www.ekolucky.pl

Dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym pomożemy znaleźć miejsce w szkole państwowej w naszym mieście.

👉 nieodpłatną opiekę medyczną, prawną i psychologiczną 

👉 …a także niezbędne szkolenia kwalifikacyjne opłacane przez pracodawcę czy naukę języka polskiego.

Pomoc będzie długofalowa, tak by rodziny mogły poczuć się bezpiecznie i stabilnie. 💙💛

Nasza firma stale rozwija swoje zespoły i zaprasza do współpracy w każdym pionie organizacyjnym w obszarze - #produkcji (elektromontaż, elektronika), #projektowania (konstruktorzy mechanicy, automatycy), #IT (programiści, administratorzy IT), #finansów, #księgowości czy #marketingu.

👉 Jeżeli masz pytania, wątpliwości skontaktuj się z nami:

📲💻 Nasz koordynator odpowie na każde pytanie:

Ireneusz Jawornicki, tel. +48 506 906 479

pomoc.dla.Ukrainy@ekoenergetyka.com.pl

Wojna jest zawsze tragedią zwykłych obywateli.

Jesteśmy całym sercem z Ukrainą i jej Bohaterami!

#standWithUkraine

Ekoenergetyka offers help for Ukrainian citizens! 💙💛

We observe with great concern the horrific events in Ukraine. We're hoping that the war taking place there will be brought to a quick end. We are full of admiration and respect for the resolve of the citizens of Ukraine, but we are also full of fear for the unarmed civilians - mainly women, children and the elderly, who seek asylum in Poland from the cruelty of the war. We want to offer them real help.

▶ Who are we?

Ekoenergetyka-Polska S.A. is one of the largest employers in Zielona Góra in the lubuskie voivodship with headquarter in Nowy Kisielin. We are a manufacturer of charging stations for electric vehicles - we design and produce new e-mobility solutions. We have been developing in every possible way for 12 years. Every day we invite many specialists from various fields to cooperate with us.
At this crisis moment, we want to offer comprehensive support to at least 10 families from Ukraine.

▶ What we offer:

👉 stable work, based on a contract of employment that will ensure the safety of your family

👉 free accommodation for a minimum period of 6 months, necessary assistance related to accommodation

👉 free transport for moving

👉 free care for children in age from 3 to 6 years, in a modern Ekolucky nursery and kindergarten - near to the company. It is our private kindergarten with modern infrastructure, run by qualified personnel.

👉 We will help children and teenagers find a place in a state school in our city.

👉 free medical, legal and psychological care

👉 ...as well as the necessary qualification training or Polish language classes paid by the employer.

The help will be long-term so that families can feel safe and stable. 💙💛

Our company is constantly growing and invites you to join its structures in the following areas - production (electrical installation, electronics), design (mechanics, automation engineers), IT (programmers, IT administrators), finance, accounting or marketing.

👉 If you have any questions or doubts, please  do not hesitate to contact us - our coordinator will answer every question:

Ireneusz Jawornicki, tel. +48 506 906 479

pomoc.dla.Ukrainy@ekoenergetyka.com.pl

War is always a tragedy for all citizens.

We are with all our heart with Ukraine and the Heroes of this country!

#standWithUkraine