Projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich

 

Opracowanie i wdrożenie stacji ładowania autobusów elektrycznych zasilanej z sieci DC

 

Zorganizowanie stoiska wystawienniczego podczas targów Hannover Messe

 

Rozwój centrum badawczo- rozwojowego nowych technologii w transporcie elektrycznym

 

Terminal ładowania autobusów elektrycznych zasilany z sieci dystrybucyjnej i wspomagany stacjonarnym zasobnikiem energii 

 

Autonomiczny system ładowania autobusów elektrycznych dla zopytmalizowania infrastruktury ładowania

 

Opracowanie wielowyjściowych ultraszybkich stacji ładowania samochodów elektrycznych drugiej generacji (2G)

 

Ładowarka Vehicle-to-Vehicle (eV2V-DC)

 

Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii w transporcie elektrycznym

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe Technologi Wodorowych w Transporcie

 

Mobilny tester zgodności pojazdu elektrycznego/stacji ładowania ze standardami ISO 15118 i IEC 61851

 

Stacja szybkiego ładowania z aktywnymi układami redukcji hałasu - ultracicha

 

Zaproszenie do złożenia oferty CBR 2

 

Zaproszenie do złożenia oferty
CBR 3

Opracowanie nowej generacji stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych o podwyższonej sprawności energetycznej

 

Budowa nowej hali, linii technologicznej i uruchomienie produkcji ładowarek

Centrum Badawczo-Rozwojowe Energoelektroniki w Elektromobilności

Zaproszenie do udzielenia przez Konsorcjum niewyłącznej i odpłatnej licencji na korzystanie z Wyników Prac B+R i przedmiotów Background IP

Close