Nasze Europejskie Projekty

 
Opracowanie i wdrożenie
stacji ładowania autobusów
elektrycznych zasilanej z sieci DC

 
Zorganizowanie stoiska
wystawienniczego podczas
targów Hannover Messe

 
Rozwój centrum badawczo- rozwojowego nowych technologii w transporcie elektrycznym

 
Terminal ładowania autobusów elektrycznych zasilany z sieci dystrybucyjnej i wspomagany stacjonarnym zasobnikiem energii 

 
Autonomiczny system ładowania
autobusów elektrycznych dla zopytmalizowania infrastruktury ładowania

 
Utworzenie centrum badawczo-
ozwojowego nowych technologii
w transporcie elektrycznym

 
Close