Nasze Europejskie Projekty


 

Opracowanie i wdrożenie
stacji ładowania autobusów
elektrycznych zasilanej z sieci DC


 

Zorganizowanie stoiska
wystawienniczego podczas
targów Hannover Messe


 

Rozwój centrum badawczo- rozwojowego nowych technologii w transporcie elektrycznym


 

Terminal ładowania autobusów elektrycznych zasilany z sieci dystrybucyjnej i wspomagany stacjonarnym zasobnikiem energii 


 

Autonomiczny system ładowania
autobusów elektrycznych dla zopytmalizowania infrastruktury ładowania


 

Utworzenie centrum badawczo-
ozwojowego nowych technologii
w transporcie elektrycznym


Stacja ładowania autobusów elektrycznych zasilanych z sieci DC

Close