Produkty

Rozwiązania

EV

E-BUS

E-TRUCK

INDUSTRY & MARINE

Oprogramowanie

Elektromobilność – szansa dla polskiej gospodarki

Elektromobilność – szansa dla polskiej gospodarki, Ekoenergetyka

Siedzibę główną Ekoenergetyka-Polska odwiedzili dziś między innymi Minister Ireneusz Zyska – Sekretarz stanu Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Grzegorz Gaża – Poseł na Sejm RP, Członek Parlamentarnego Zespołu ds. Elektromobilności. Wizyta studyjna została przygotowana przez Fundację Promocji Pojazdów Elektrycznych FPPE, Transport & Environment oraz Polską Izbę Rozwoju Elektromobilności PIRE.

Ekoenergetyka-Polska już od ponad dekady konsekwentnie wspiera operatorów transportu publicznego w zielonej transformacji. Elektryfikuje kolejne europejskie stolice od Warszawy przez Berlin, aż po flagowy projekt w Paryżu, w którym już niedługo będzie mieć tysiąc stacji ładowania do autobusów elektrycznych z publicznym przewoźnikiem – Regie Autonome des Transports Parisiens RATP.

Bardzo silna reprezentacja przedstawicieli zarówno Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jaki i Posłów na Sejm RP pokazała nam, jak ważna dla polskiej gospodarki jest branża e-mobility.

Z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, obecni byli Szymon Byliński – Dyrektor Departamentu ds. Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Marek Popiołek – Z-ca Dyrektora Departamentu ds. Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej oraz Joanna Dobek – Naczelnik Departamentu ds. Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej. Gościliśmy także Posłów na Sejm RP oraz przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Departamentu Programów Infrastrukturalnych Obecny był także c-level ważnych organizacji pozarządowych do spraw rozwoju elektromobilności oraz zrównoważonego transportu: Marcin Korolec – Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych oraz Krzysztof Burda Prezes Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności.

Uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z tajnikami pracy inżynierów oraz specjalistów software w Ekoenergetyka i obejrzeć cały kompleks centrów badawczo-rozwojowych:

  • Centrum Badawczo-Rozwojowe 1: Produkcja – stacje customowe i dużej mocy
  • Centrum Badawczo-Rozwojowe 2: Produkcja – produkcja seryjna, testy elektryczne, wdrożenia oraz testy FAT
  • Centrum Laboratoryjne Elektromobilności (CBR3) – badania przekwalifikowane (FAT), badania inżynieryjne, testy oprogramowania, testy automatyczne, testy interoperacyjności
  • Centrum Badawczo-Rozwojowe 4: Produkcja elektroniki, produkcja wiązek kablowych
  • Centrum Badawczo-Rozwojowe 5: produkcja zautomatyzowana stacji
  • Hala – produkcja liniowa, dedykowana dla największych Charging Point Operators
  • Najnowocześniejsze Centrum Wsparcia Serwisowego
  • Technologiczno-ekologiczne Przedszkole „EkoLucky”

Galeria


 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody