B+R

Prace badawcze inspirowane ciągłą potrzebą udoskonalania naszych produktów

Największe w kraju doświadczenie badawczo-rozwojowe w branży elektromobilności

4 Centra Badawczo-rozwojowe

Budowa własnej linii technologicznej, nowej hali oraz Centrum strategicznych innowacyjnych rozwiązań na rzecz rozwoju elektormobliności

badania i rozwój elektromobilność, B+R

Ekoenergetyka-Polska S.A. oprócz działalności produkcyjnej prowadzi działalność badawczo-rozwojową w obszarze innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii w transporcie niskoemisyjnym.

Działalność ta jest skupiona wokół transportu wykorzystującego napędy elektryczne. Choć główny kierunek działalności wciąż stanowią prace związane z infrastrukturą ładowania elektrycznych pojazdów bateryjnych, to w 2020 r. rozpoczęto także prace koncepcyjne w obszarze systemów tankowania wodorem z innowacyjnymi dystrybutorami hybrydowymi.

Zadaniem BR jest także prowadzenie własnych badań w kierunku oceny zgodności produktów wprowadzanych na rynek a także badań ukierunkowanych na tworzenie innowacji produktowych.

Wiąże się to z koniecznością ciągłego rozwoju wysoce wykwalifikowanej kadry oraz pozyskiwania i rozwoju infrastruktury do prowadzenia badań w obszarze elektroniki, energoelektroniki i inżynierii materiałowej. W ostatnich latach zasoby kadrowe Spółki uzupełniają pracownicy posiadający doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych i rozwojowych zdobyte na uczelniach i w ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Zaplecze badawcze Spółki oprócz budowy i rozbudowy kolejnych centrów badawczo-rozwojowych uzupełniane jest także o wysoce specjalizowaną aparaturą pomiarową i badawczą, która umożliwia lub umożliwiać będzie prowadzenie badań (na potrzeby własne i podmiotów zewnętrznych) w obszarze oddziaływania urządzeń elektrycznych i energoelektronicznych na środowisko zewnętrzne oraz oddziaływania środowiska zewnętrznego na te urządzenia.

Nasz zespół w akcji